Hymne SMAN 17 Bandung

Derr, mangka jaya waluya
SMA 17 Bandung
Mawa nanjung, mawa elmu luhur
Ngadeg ngadeg jiwaan pusaka
SMA 17 Bandung
Deg ngadeg tekad
Demi lemah cai
Nambah babarengan
Tekad sauyunan
Ngaronjatkeun perjuangan rakyat Indonesia
Nga Junjung darajat bangsa

Hak Cipta fizdev , © SMA Negeri 17 Bandung, 2024