Penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah (PPKKS)

14-Apr-2022 09:38:28 oleh hafizPenilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah (PPKKS) tahun 2020 telah selesai dilaksanakan (11/12). Diadakan setiap satu tahun sekali, untuk monitoring hasil kerja evaluasi Kepala Sekolah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan. Tim penilai SMAN 17 Bandung adalah Bapak Dr. H. R. Suyato Kusumargono, M.Pd., dan Bapak Suparman, M.Pd., selaku Pengawas.

 

Penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah (PPKKS) tahun 2020 telah selesai dilaksanakan (11/12). Diadakan setiap satu tahun sekali, untuk monitoring hasil kerja evaluasi Kepala Sekolah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan. Tim penilai SMAN 17 Bandung adalah Bapak Dr. H. R. Suyato Kusumargono, M.Pd., dan Bapak Suparman, M.Pd., selaku Pengawas.

 

Penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah (PPKKS) tahun 2020 telah selesai dilaksanakan (11/12). Diadakan setiap satu tahun sekali, untuk monitoring hasil kerja evaluasi Kepala Sekolah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan. Tim penilai SMAN 17 Bandung adalah Bapak Dr. H. R. Suyato Kusumargono, M.Pd., dan Bapak Suparman, M.Pd., selaku Pengawas.

 

Penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah (PPKKS) tahun 2020 telah selesai dilaksanakan (11/12). Diadakan setiap satu tahun sekali, untuk monitoring hasil kerja evaluasi Kepala Sekolah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan. Tim penilai SMAN 17 Bandung adalah Bapak Dr. H. R. Suyato Kusumargono, M.Pd., dan Bapak Suparman, M.Pd., selaku Pengawas.

Hak Cipta fiz , © SMA Negeri 17 Bandung, 2022